Laman Web Rasmi

NISAB 2017

 RM 13,600.00

PUNGUTAN JANUARI-JUN 2017

RM 28,742,745.18

AGIHAN JANUARI-JUN 2017

RM 34,198,843.07

KHUTBAH JUMAAT 

      BERZAKAT BUKAN SEDEKAH

      BERZAKAT MEMBAWA BERKAT

      KELEBIHAN IBADAH ZAKAT

      KEWAJIPAN BERZAKAT

     PENGAGIHAN ZAKAT MEMARTABAT UMMAH

     PENSYARIATAN IBADAH ZAKAT DAN KELANGSUNGANNYA

     RAMADAN MEMUPUK KESEDARAN BERZAKAT

      RAMADAN MENYINGKAP KELEBIHAN ZAKAT FITRAH 

     ZAKAT ANTARA KEFARDHUAN DAN PENTARBIAHAN

     ZAKAT DAN HIKMAHNYA

     ZAKAT FITRAH DAN PENGHAYATANNYA

     ZAKAT FITRAH LAMBANG PERSAUDARAAN

    ZAKAT FITRAH ZAKAT BADANIAH 

    ZAKAT HARTA ATAU MALIAH  

  ZAKAT PENDAPATAN PENGGAJIAN – SATU KEWAJIPAN

HARGA EMAS & PERAK SEMASA

HARGA PASARAN

EMAS : RM 170.00

PERAK : RM 2.70

Tarikh Kemaskini : 13/09/2017

WAKTU SOLAT