Laman Web Rasmi

NISAB 2017

 RM 13,600.00

PUNGUTAN JANUARI-JUN 2017

RM 28,742,745.18

AGIHAN JANUARI-JUN 2017

RM 34,198,843.07

 

 BAHAGIAN UNIT GAJI

  BORANG SKIM POTONGAN ZAKAT BERJADUAL (SPZB)

  BORANG KEMASKINI MAJIKAN SPZB

  BORANG KEMASKINI INDIVIDU SPZB

  BORANG PEMBERHENTIAN SPZB 

  BORANG TAKSIRAN ZAKAT PENDAPATAN GAJI

MUAT  BORANG TAKLIMAT DAN KAUNTER POTONGAN ZAKAT BERJADUAL (PZB)

 

BAHAGIAN ZAKAT PERNIAGAAN

 BORANG TAKSIRAN ZAKAT PERNIAGAAN 

 

BAHAGIAN ZAKAT EMAS DAN PERAK

  BORANG TAKSIRAN ZAKAT EMAS DAN PERAK

 

BAHAGIAN ZAKAT WANG SIMPANAN

  BORANG TAKSIRAN ZAKAT SIMPANAN

 

BAHAGIAN ZAKAT PENDAPATAN 

  BORANG TAKSIRAN ZAKAT PENDAPATAN

 

BAHAGIAN ZAKAT TERNAKAN

  BORANG TAKSIRAN ZAKAT TERNAKAN

 

BAHAGIAN ZAKAT PERTANIAN

  BORANG TAKSIRAN ZAKAT PERTANIAN

 

BAHAGIAN ZAKAT SAHAM

  BORANG TAKSIRAN ZAKAT SAHAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

         

 

 

 

HARGA EMAS & PERAK SEMASA

HARGA PASARAN

EMAS : RM 170.00

PERAK : RM 2.70

Tarikh Kemaskini : 13/09/2017

WAKTU SOLAT