Laman Web Rasmi

NISAB 2017

 RM 13,600.00

PUNGUTAN JANUARI-MAC 2017

RM 11,768,936.80

AGIHAN JANUARI-MAC 2017

RM 13,344,923.59

Skim Bantuan Zakat Mengikut Asnaf

 1. BANTUAN AM ( FAKIR, MISKIN, MUALAF, FISABILILLAH)
 2. BANTUAN GUAMAN (FAKIR, MISKIN, MUALAF, FISABILILLAH)
 3. BANTUAN BULANAN (FAKIR)
 4. BANTUAN HARI RAYA (FAKIR, MISKIN, MUALAF)
 5. BANTUAN MERAIKAN SAUDARA BARU (MUALAF)
 6. BANTUAN SARA HIDUP SEMENTARA (FAKIR, MISKIN, MUALAF, AL-GHARIMIN, AL-RIQAB, IBNU SABIL)
 7. BANTUAN KEWANGAN PERUBATAN (FAKIR, MISKIN, MUALAF, AL-GHARIMIN, FISABILILLAH)
 8. BANTUAN PENBEDAHAN KRONIK (FAKIR, MISKIN, MUALAF, AL-GHARIMIN, FISABILILLAH)
 9. BANTUAN BAYARAN BIL PERUBATAN (FAKIR, MISKIN, MUALAF, AL-GHARIMIN, FISABILILLAH)
 10. BANTUAN TIKET PENERBANGAN PESAKIT DAN PENGIRING PESAKIT (FAKIR, MISKIN, MUALAF, AL-GHARIMIN, FISABILILLAH)
 11. BANTUAN KEWANGAN PENGIRING PESAKIT (FAKIR, MISKIN, MUALAF, AL-GHARIMIN, FISABILILLAH)
 12. BANTUAN ALAT GANTI ANGGOTA BADAN PALSU (FAKIR, MISKIN, MUALAF, AL-GHARIMIN, FISABILILLAH)
 13. BANTUAN ALAT PERUBATAN / SOKONGAN HAYAT (FAKIR, MISKIN, MUALAF, AL-GHARIMIN, FISABILILLAH)
 14. BANTUAN MEMBINA RUMAH (FAKIR, MISKIN, MUALAF, AL-GHARIMIN)
 15. BANTUAN MEMBAIKPULIH RUMAH (FAKIR, MISKIN, MUALAF, AL-GHARIMIN)
 16. BANTUAN SEWA RUMAH (FAKIR, MISKIN, MUALAF, AL-GHARIMIN)
 17. BANTUAN PEMASANGAN UTILITI (FAKIR, MISKIN, MUALAF, AL-GHARIMIN)
 18. BANTUAN KECEMASAN - KEWANGAN ( IBNU SABIL)
 19. BANTUAN KECEMASAN - TIKET PENERBANGAN ( IBNU SABIL)
 20. BANTUAN MELANGSAIKAN HUTANG - ASASI ( AL-GHARIMIN)
 21. BANTUAN BENCANA ALAM - BERKELOMPOK (MUALAF, AL-GHARIMIN)
 22. BANTUAN BENCANA ALAM - INDIVIDU (MUALAF, AL-GHARIMIN)
 23. BANTUAN PENGURUSAN JENAZAH (FAKIR, MISKIN, MUALAF, AL-RIQAB, AL-GHARIMIN, IBNU SABIL)
 24. BANTUAN KENDERAAN JENAZAH ( FISABILILLAH)
 25. BANTUAN PENGURUSAN JENAZAH TANPA WARIS (MUALAF, FISABILILLAH)
 26. BANTUAN KELENGKAPAN PENGURUSAN JENAZAH (FISABILILLAH)
 27. BANTUAN PENGURUSAN TANAH PERKUBURAN ISLAM (FISABILLAH)
 28. BANTUAN RUMAH ANAK YATIM (FISABILILLAH)
 29. BANUAN MEMBINA SURAU - KAWASAN SAUDARA BARU (MUALAF)
 30. BANTUAN BADAN PERUBATAN - KELAS BIMBINGAN SAUDARA BAHARU (MUALAF)
 31. BANTUAN PENGURUSAN BADAN/ PERTUBUHAN/ KELAS BIMBINGAN SAUDARA BARU- KHAS (MUALAF)
 32. BANTUAN BADAN/ PERTUBUHAN KEBAJIKAN/ BUKAN KERAJAAN -NGO (FISABILILLAH)
 33. BANTUAN PANITIA PENDIDIKAN ISLAM - SEKOLAH (FISABILILLAH)
 34. BANTUAN BADAN KEBAJIKAN ISLAM -SEKTOR AWAM DAN SWASTA (FISABILILLAH)
 35. BANTUAN KEPADA SEKOLAH AGAMA ISLAM NEGERI - SAN/ SMU/ MAAHAD TAHFIZ (FISABILILLAH)
 36. BANTUAN KEPADA SEKOLAH AGAMA RAKYAT DAN MAAHAD TAHFIZ ( AL-GHARIMIN, FISABILILLAH)
 37. BANTUAN PELAJAR SEKOLAH (FAKIR)
 38. BANTUAN PENUBUHAN PUSAT DIALISIS (FISABILILLAH)
 39. BANTUAN TAHUNAN PUSAT DIALISIS (FISABILILLAH)
 40. BANTUAN RAWATAN DIALISIS - PERSENDIRIAN (FAKIR, MISKIN,MUALAF, AL-GHARIMIN, FISABILILLAH)
 41. BANTUAN RAWATAN DIALISIS MUIS-NKF (FAKIR, MISKIN, MUALAF, FISABILILLAH)
 42. BANTUAN PEMBANGUNAN FARDHU KIFAYAH ( FAKIR, MISKIN, MUALAF, FISABILILLAH)
 43. BANTUAN PEMBAYARAN BIL ELEKTRIK MASJID DAN SURAU (FISABILILLAH)
 44. BANTUAN ALAT KELENGKAPAN MASJID DAN SURAU (FISABILILLAH)
 45. BANTUAN MEMBAIKPULIH MASJID DAN SURAU (AL-GHARIMIN, FISABILILLAH)
 46. BANTUAN MEMBAIKPULIH PRASARANA PENDIDIKAN ISLAM (FISABILILLAH)
 47. BANTUAN INSURANS TAKAFUL BERKELOMPOK - BANTUAN BULANAN DAN TAHUNAN (FAKIR, MISKIN, MUALAF)
 48. BANTUAN ELAUN PETUGAS FARDHU KIFAYAH DI HOSPITAL KERAJAAN ( FISABILILLAH)
 49. BANTUAN ELAUN PEGAWAI DAKWAH SANGKUT JHEAINS (FISABILILLAH)
 50. IMBUHAN / SAGUHATI (FISABILILLAH)
 51. IMBUHAN AMIL ZAKAT FITRAH (FISABILILLAH)
 52. ANUGERAH UMAR ABD AZIZ - ZAKAT FITRAH (FISABILILLAH)
 53. BANTUAN MENGHADIRI BENGKEL/ KURSUS/ SEMINAR KEUSAWANAN (FAKIR, MISKIN, MUALAF)
 54. BANTUAN MODAL PERNIAGAAN - BERKELOMPOK (FAKIR, MISKIN, MUALAF)
 55. BANTUAN MODAL PERNIAGAAN - INDIVIDU (FAKIR, MISKIN, MUALAF)
 56. BANTUAN MODAL PERNIAGAAN - RUNCIT (FAKIR, MISKIN, MUALAF)
 57. BANTUAN MODAL PERNIAGAAN - PERTANIAN (FAKIR, MISKIN, MUALAF)
 58. BANTUAN MODAL PERNIAGAAN - PERNTERNAKAN (FAKIR, MISKIN, MUALAF)
 59. BANTUAN MODAL PERNIAGAAN - PERIKANAN (FAKIR, MISKIN, MUALAF)
 60. BANTUAN MODAL PERNIAGAAN - KEDAI MAKAN (FAKIR, MISKIN, MUALAF)
 61. BANTUAN MODAL PERNIAGAAN - PERKHIDMATAN (FAKIR, MISKIN, MUALAF)
 62. BANTUAN ALAT KELENGKAPAN PERNIAGAAN (FAKIR, MISKIN, MUALAF)
 63. BANTUAN PERMULAAN PENYEWAAN PREMIS (FAKIR, MISKIN, MUALAF)
 64. BANTUAN INSENTIF / GALAKAN PERNIAGAAN (FAKIR, MISKIN, MUALAF)
 65. IMBUHAN WAKIL AMIL FITRAH (AMIL)
 66. BANTUAN PROGRAM/ SEMINAR/ KURSUS BERKAITAN FARDHU AIN DAN KIFAYAH (AL-RIQAB, FISABILILLAH)
 67. BANTUAN PENERBITAN BUKU AGAMA / PENYELIDIKAN (FISABILILLAH)
 68. ELAUN WAKIL AMIL - PENGURUSAN (AMIL)
 69. BANTUAN PROGRAM BERKHATAN (FISABILILLAH)
 70. BANTUAN PROGRAM IHYA RAMADAN UNTUK MASJID DAN SURAU (FISABILILLAH)
 71. BANTUAN SAMBUTAN HARI KEBESARAN ISLAM (FISABILILLAH)
 72. BANTUAN ELAUN GURU KELAS AGAMA - ASAS (MUALAF, FISABILILLAH)
 73. BANTUAN PEMULIHAN AKHLAK (MUALAF, AL-RIQAB)
 74. BANTUAN PEMURNIAN AKIDAH (MUALAF, AL-RIQAB)
 75. BANTUAN MELEPASKAN DIRI DARI BELENGGU KEMAKSIATAN (AL-RIQAB)
 76. BANTUAN MELEPASKAN DIRI DARI BELEBGGU PERHAMBAAN (AL-RIQAB)
 77. BANTUAN TIKET PENERBANGAN PENDIDIKAN IPTA/IPTS DALAM DAN LUAR NEGARA TERPILIH (FAKIR, MISKIN, MUALAF, FISABILILLAH, IBNU SABIL)
 78. BANTUAN YURAN PENDAFTARAN IPTA/IPTS DALAM NEGARA (FAKIR, MISKIN, MUALAF, FISABILILLAH)
 79. BANTUAN DERMASISWA MATRIKULASI / ASASI (FAKIR, MISKIN, MUALAF, FISABILILLAH)
 80. BANTUAN DERMASISWA SIJIL/ MAAHAD TAHFIZ/ SEKOLAH PONDOK (FAKIR, MISKIN, MUALAF, FISABILILLAH)
 81. BANTUAN DERMASISWA DIPLOMA DALAM NEGERI IPTA / IPTS (FAKIR, MISKIN, MUALAF, FISABILILLAH)
 82. BANTUAN DERMASISWA IJAZAH PERTAMA DALAM NEGERI IPTA / IPTS (FAKIR, MISKIN, MUALAF, FISABILILLAH)
 83. BANTUAN DERMASISWA TAHMIDI DAN IJAZAH PERTAMA BIDANG KEAGAMAAN MESIR (FAKIR, MISKIN, MUALAF, FISABILILLAH)
 84. BANTUAN DERMASISWA IJAZAH PERTAMA BIDANG KEAGAMAAN (JORDAN)
 85. BANTUAN DERMASISWA IJAZAH PERUBATAN PERGIGIAN DAN FARMASI - MESIR (FAKIR, MISKIN, MUALAF, FISABILILLAH)
 86. BANTUAN DERMASISWA IJAZAH PERUBATAN - JORDAN (FAKIR, MISKIN, MUALAF, FISABILILLAH)
 87. BANTUAN DERMASISWA IJAZAH PERTAMA BIDANG KEAGAMAAN - INDONESIA (FAKIR, MISKIN, MUALAF, FISABILILLAH)
 88. BANTUAN DERMASISWA IJAZAH PERTAMA BIDANG PERUBATAN  - INDONESIA (FAKIR, MISKIN, MUALAF, FISABILILLAH)
 89. BANTUAN DERMASISWA IJAZAH PERTAMA BIDANG KEAGAMAAN - MOROCCO (FAKIR, MISKIN, MUALAF, FISABILILLAH)
 90. BANTUAN DERMASISWA POLITEKNIK UITM DIPLOMA (FAKIR, MISKIN, MUALAF, FISABILILLAH)
 91. BANTUAN DERMASISWA ILD, IKMAS - SIJIL (FAKIR, MISKIN, MUALAF, FISABILILLAH)
 92. BANTUAN DERMASISWA ILD, IKMAS - DIPLOMA (FAKIR, MISKIN, MUALAF, FISABILILLAH)
 93. BANTUAN DERMASISWA IDIP, PERKIM - SIJIL (FAKIR, MISKIN, MUALAF, FISABILILLAH)
 94. BANTUAN DERMASISWA IDIP, PERKIM - DIPLOMA (FAKIR, MISKIN, MUALAF, FISABILILLAH)
 95. BANTUAN KHAS PENDIDIKAN (FAKIR, MISKIN, MUALAF, FISABILILLAH)
 96. BANTUAN PENDIDIKAN SAUDARA BAHARU - KELAS BIMBINGAN (MUALAF)
 97. BANTUAN MENYELESAIKAN HUTANG PENDIDIKAN PELAJAR TAHUN AKHIR (AL-GHARIMIN)
 98. BANTUAN BAYARAN KELAS TUISYEN (FAKIR, MISKIN, MUALAF, FISABILILLAH)
 99. BANTUAN SEMINAR MOTIVASI PELAJAR (FAKIR MISKIN, MUALAF, FISABILILLAH)
 100. BANTUAN INSENTIF / ANUGERAH PELAJAR CEMERLANG (FAKIR, MISKIN, MUALAF, FISABILILLAH)
 101. SKIM LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (AMIL, FISABILILLAH)

 

HARGA EMAS & PERAK SEMASA

HARGA PASARAN

EMAS : RM 170.00

PERAK : RM 2.70

Tarikh Kemaskini : 14/02/2017

WAKTU SOLAT