Laman Web Rasmi

NISAB 2017

 RM 13,600.00

PUNGUTAN JANUARI-JUN 2017

RM 28,742,745.18

AGIHAN JANUARI-JUN 2017

RM 34,198,843.07

Skim Bantuan Zakat Mengikut Asnaf

 1. BANTUAN AM (FAKIR, MISKIN, MUALAF, FISABILILLAH)
 2. BANTUAN GUAMAN (FAKIR, MISKIN, MUALAF, FISABILILLAH)
 3. BANTUAN BULANAN (FAKIR)
 4. BANTUAN HARI RAYA (FAKIR, MISKIN, MUALAF)
 5. BANTUAN MERAIKAN SAUDARA BARU (MUALAF)
 6. BANTUAN ALAT GANTI ANGGOTA BADAN PALSU(FAKIR, MISKIN, MUALAF, AL-GHARIMIN, FISABILILLAH)
 7. BANTUAN ALAT PERUBATAN (FAKIR, MISKIN, MUALAF, AL-GHARIMIN, FISABILILLAH)
 8. BANTUAN KECEMASAN-KEWANGAN (IBNU SABIL)
 9. BANTUAN KECEMASAN - TIKET PENERBANGAN (IBNU SABIL)
 10. BANTUAN BENCANA ALAM - BERKELOMPOK (MUALAF, AL-GHARIMIN)
 11. BANTUAN BENCANA ALAM - INDIVIDU (MUALAF, AL-GHARIMIN)
 12. BANTUAN PENGURUSAN JENAZAH (FAKIR, MISKIN, MUALAF, AL-RIQAB, AL-GHARIMIN, IBNU SABIL)
 13. BANTUAN PENGURUSAN JENAZAH TANPA WARIS (MUALAF, FISABILILLAH)
 14. BANTUAN RUMAH ANAK YATIM (FISABILILAH)
 15. BANTUAN BADAN / PERTUBUHAN KABAJIKAN / BUKAN KERAJAAN - NGO (FISABILILLAH)
 16. BANTUAN BADAN KEBAJIKAN ISLAM - SEKTOR AWAM DAN SWASTA (FISABILILLAH)
 17. BANTUAN KEPADA SEKOLAH AGAMA ISLAM NEGERI - SAN/SMU/MAAHAD TAHFIZ (FISABILILLAH)
 18. BANYUAN KEPADA SEKOLAH AGAMA RAKYAT DAN MAAHAD TAHFIZ (AL-GHARIMIN, FISABILILLAH)
 19. BANTUAN PELAJAR SEKOLAH (FAKIR)
 20. BANTUAN PENUBUHAN PUSAT DIALISIS (FISABILILLAH)
 21. BANTUAN TAHUNAN PUSAT DIALISIS (FISABILILLAH)
 22. BANTUAN RAWATAN DIALISIS - PERSENDIRIAN (FAKIR, MISKIN, MUALAF, AL-GHARIMIN, FISABILILLAH)
 23. BANTUAN RAWATAN DIALISIS MUIS-NKF (FAKIR MISKIN MUALAF, FISABILILLAH)
 24. BANTUAN PEMBAYARAN BIL ELEKTRIK MASJID DAN SURAU (FISABILILLAH)
 25. BANTUAN INSURANS TAKAFUL BERKELOMPOK - BANTUAN BULANAN DAN TAHUNAN (FAKIR, MISKIN, MUALAF)
 26. BANTUAN ELAUN PETUGAS FARDHU KIFAYAH DI HOSPITAL KERAJAAN (FISABILILLAH)
 27. BANTUAN ELAUN PEGAWAI DAKWAH SANGKUT JHEAINS (FISABILILLAH)
 28. IMBUHAN/SAGUHATI (FISABILILLAH)
 29. IMBUHAN AMIL ZAKAT FITRAH (FISABILILLAH)
 30. ANUGERAH UMAR ABD AZIZ- ZAKAT FITRAH (FISABILILLAH)
 31. BANTUAN MENGHADIRI BENGKEL/KURSUS/SEMINAR KEUSAWANAN (FAKIR, MISKIN, MUALAF)
 32. BANTUAN MODAL PERNIAGAAN - BERKELOMPOK (FAKIR, MISKIN, MUALAF)
 33. BANTUAN MODAL PERNIAGAAN - RUNCIT (FAKIR, MISKIN, MUALAF)
 34. BANTUAN ALAT KELENGKAPAN PERNIAGAAN (FAKIR, MISKIN, MUALAF)
 35. IMBUHAN WAKIL AMIL FITRAH (AMIL)
 36. ELAUN WAKIL AMIL - PENGURUSAN (AMIL)
 37. BANTUAN ELAUN GURU KELAS AGAMA - ASAS (MUALAF, FISABILILLAH)
 38. BANTUAN TIKET PENERBANGAN PENDIDIKAN IPTA/IPTS DALAM DAN LUAR NEGARA TERPILIH (FAKIR, MISKIN, MUALAF, FISABILILLAH, IBNU SABIL)
 39. BANTUAN DERMASISWA TAHMIDI DAN IJAZAH PERTAMA BIDANG KEAGAMAAN MESIR (FAKIR, MISKIN, MUALAF, FISABILILLAH)
 40. BANTUAN DERMASISWA IJAZAH PERTAMA BIDANG KEAGAMAAN (JORDAN)
 41. BANTUAN DERMASISWA IJAZAH PERUBATAN PERGIGIAN DAN FARMASI - MESIR (FAKIR, MISKIN, MUALAF, FISABILILLAH)
 42. BANTUAN DERMASISWA IJAZAH PERTAMA BIDANG KEAGAMAAN - INDONESIA (FAKIR, MISKIN, MUALAF, FISABILILLAH)
 43. BANTUAN DERMASISWA IJAZAH PERTAMA BIDANG KEAGAMAAN - MOROCCO (FAKIR, MISKIN, MUALAF, FISABILILLAH)
 44. BANTUA DERMASISWA ILD, IKMAS - SIJIL (FAKIR, MISKIN, MUALAF, FISABILILLAH)
 45. BANTUAN DERMASISWA ILD, IKMAS - DIPLOMA (FAKIR, MISKIN, MUALAF, FISABILILLAH)
 46. BANTUAN DERMASISWA ILD, PERKIM - SIJIL (FAKIR, MISKIN, MUALAF, FISABILILLAH)
 47. BANTUAN BAYARAN KELAS TUISYEN (FAKIR, MISKIN, MUALAF, FISABILILLAH)
 48. BANTUAN INSENTIF / ANUGERAH PELAJAR CEMERLANG (FAKIR, MISKIN, MUALAF, FISABILILLAH)

HARGA EMAS & PERAK SEMASA

HARGA PASARAN

EMAS : RM 170.00

PERAK : RM 2.70

Tarikh Kemaskini : 13/09/2017

WAKTU SOLAT