Laman Web Rasmi

Terdapat beberapa syarat yang perlu dipatuhi sebelum permohonan itu diterima oleh Pusat Zakat Sabah (MUIS), diantaranya:

1. Islam

2. Warganegara Malaysia yang berasal dari sabah atau salah seorang ibu atau Ayah pemohon lahir di Sabah (Penduduk Asal) Atau kedua-dua ibubapa pemohon adalah pemastautin yang menetap

    di Sabah melebihi 10 tahun

3. Tidak mempunyai pendapatan

4. Mempunyai tanggungan yang ramai

Antara borang yang kami tawarkan adalah seperti dibawah :

 

1. BORANG PERMOHONAN SKIM BANTUAN AM (BANTUAN AM)

2. BORANG PERMOHONAN SKIM BANTUAN AM (TIKET PENERBANGAN / TAMBANG)

3. BORANG PERMOHONAN SKIM BANTUAN AM (BENCANA ALAM)

4. BORANG PERMOHONAN SKIM BANTUAN AM (PERUBATAN)

5. BORANG PERMOHONAN SKIM BANTUAN AM (MUALAF)

6. BORANG KECEMASAN

Pemberitahuan :

Borang hanya boleh didapati di Pusat Zakat Sabah (MUIS)